Beiratkozás

FELHÍVÁS

A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő

 általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásra

az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2018. április 13. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti

illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

 

·         a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyazonosító igazolványát

 

·         a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

 

·         a gyermek óvodai szakvéleményét vagy a Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsájtott

 

 szakértői véleményt az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről

 

·         a nyilatkozatot a felügyeleti jog gyakorlásáról valamint a szülő(k) személyazonosító

igazolványát

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai

Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni

. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója

részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.

A tankötelezettség külföldön történő teljesítését a lakóhely, ennek hiányában

tartózkodási hely szerint illetékes Járási Hivatal felé kell jelezni.

 

 

                                                                                                                                                                      Vereckei Judit

tankerületi igazgató

 

Ebédbefizetés

ebéd

Ebédbefizetés május hónapra

2017. április 10.                                               7.00-16.30

2017. április 11.                                                7.00-15.00