Március

Debrecen, 2016. március 15. Papírkokárdák a debreceni Kossuth téren, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 168. évfordulóján, 2016. március 15-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Márciusi programok, események, információk

Március 8.   7.00-16.30                              Ebédbefizetés

Március 9.   7.00-15.00                              Ebédbefizetés

Március 10.                                                 Tanítás nélküli munkanap

Március 14.  8.00                                        Március 15-i műsor

Március 15.                                                  Nemzeti ünnep

Március 16.                                                  Munkaszüneti nap

Március 23.                                                  Nyelvész megyei forduló

Március 28.                                                  Tanítás nélküli munkanap

Tantestületi kirándulás

Március 29-30.                                              Tavaszi szünet

Beiratás

FELHÍVÁS

A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő

 általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük a Tisztelt szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre

történő általános iskolai beíratásra

az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2018. április 13. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek

hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes

vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor

be kell mutatni:

 

·  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy

személyazonosító igazolványát

 ·  a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló

hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

 ·  a gyermek óvodai szakvéleményét vagy a

Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsájtott

 szakértői véleményt az iskolába lépéshez

szükséges fejlettség eléréséről

 ·  a nyilatkozatot a felügyeleti jog gyakorlásáról

valamint a szülő(k) személyazonosító igazolványát

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás

esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott

a felülbírálati kérelmet elbírálni

. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ

igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot

kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.

A tankötelezettség külföldön történő teljesítését a lakóhely,

ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes

Járási Hivatal felé kell jelezni.                                                                                                                                                                    Vereckei Judit

tankerületi igazgató