Június

Vakáció idézet

 

június 11.              Gyereknapi programok                DSC03982

DSC03975

június  12.             Osztályozó értekezlet

június  14.              Bankett     16.00

június 16.               Ballagás       9.30

június 23.                Évzáró ünnepély    9.00

Május

május

Május a Fesztyben

május 1.                                       Munkaszüneti nap

május 7.  7.00-16.30                 Ebédfizetés június hónapra

május 8.   7.00-15.00                Ebédfizetés június hónapra

május 16.                                     Országos Kompetenciamérés

(6. és 8. évfolyam,idegen nyelv)

május 21.                                     Pünkösd-munkaszüneti nap

május 23.                                     Országos Kompetenciamérés

(6. és 8. évfolyam, matematika, magyar)

Április

április

Április 4.                                      Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

Április 5.        16.30                    Szülői tájékoztató a leendő első

                                                        osztályosok  szüleinek

Április 7.         18.30                   Feszty-Bál a WF Szabadidőpark

éttermében

Április 9.         7.00-16.30         Ebédbefizetés

Április 10.       7.00-15.00         Ebédbefizetés

Április 11.        16.30/17.00      Fogadóest

Április 17.        7.00-16.00        Hulladékgyűjtés (papír)

Április 18.        7.00-16.00        Hulladékgyűjtés (papír)

Április 21.        (szombat)         Tanítás/Munkanap áthelyezés

Április 30.                                     Munkaszüneti nap

Március

Debrecen, 2016. március 15. Papírkokárdák a debreceni Kossuth téren, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 168. évfordulóján, 2016. március 15-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Márciusi programok, események, információk

Március 8.   7.00-16.30                              Ebédbefizetés

Március 9.   7.00-15.00                              Ebédbefizetés

Március 10.                                                 Tanítás nélküli munkanap

Március 14.  8.00                                        Március 15-i műsor

Március 15.                                                  Nemzeti ünnep

Március 16.                                                  Munkaszüneti nap

Március 23.                                                  Nyelvész megyei forduló

Március 28.                                                  Tanítás nélküli munkanap

Tantestületi kirándulás

Március 29-30.                                              Tavaszi szünet

Beiratás

FELHÍVÁS

A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő

 általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük a Tisztelt szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre

történő általános iskolai beíratásra

az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2018. április 13. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek

hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes

vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor

be kell mutatni:

 

·  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy

személyazonosító igazolványát

 ·  a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló

hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

 ·  a gyermek óvodai szakvéleményét vagy a

Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsájtott

 szakértői véleményt az iskolába lépéshez

szükséges fejlettség eléréséről

 ·  a nyilatkozatot a felügyeleti jog gyakorlásáról

valamint a szülő(k) személyazonosító igazolványát

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás

esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott

a felülbírálati kérelmet elbírálni

. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ

igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot

kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.

A tankötelezettség külföldön történő teljesítését a lakóhely,

ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes

Járási Hivatal felé kell jelezni.                                                                                                                                                                    Vereckei Judit

tankerületi igazgató

 

Feszty Árpád Általános Iskola

2900 Komárom, Csillag ltp. 16.

Tel./fax: 34/343-601

e-mail: feszty@komarom.hu

Tisztelt Szülők!                                 

Iktatószám: 93/2018.

A 20/2012. EMMI rendelet 182/A§ (1) alapján a 2018/2019-es tanévben is megszervezzük iskolánkban a hit- és erkölcstan oktatását. Ennek első lépése, hogy lehetőséget adunk a bejegyzett egyházak képviselőinek, hogy tájékoztassák a szülőket a különböző lehetőségekről.

Iskolánk a fenti eseményt 2018. március 12-én (hétfőn) 16.30 órakor rendezi meg az iskola ebédlőjében.

Köszönettel:

Kiss Mária

intézményvezető

 

február

Február 2.                     15.00                                Felsős farsang

Február 2.                                                              Félévi értesítők kiosztása

Február 7.                     16.30/17.00                     Szülői értekezlet

Február 8.                     7.00-16.30                       Ebédbefizetés márciusra

Február 9.                     7.00-15.00                       Ebédbefizetés márciusra

Február 9.                                                               Farsang az 1. és 2.

osztályosoknak

 

Tisztelt Szülők, Támogatók!

2018-ban ismét lehetőségük  lesz felajánlani adójuk 1%-át a Feszty Alapítvány számára! Kérjük Önöket, támogassák iskolánkat! Köszönjük!

A Feszty Alapítvány adószáma: 19151166-1-11

 

Január

2018-new-year-number-illustration

Január 8.  Hétfő             7.00-16.30               Ebédbefizetés

Január 9.  Kedd              7.00-15.00               Ebédbefizetés

Január  26.                                                           Az első félév vége

Január 26.                                                            3-4. osztályosok farsangja

 

Tisztelt Szülők, Támogatók!

2018-ban ismét lehetőségük  lesz felajánlani adójuk 1%-át a Feszty Alapítvány számára! Kérjük Önöket, támogassák iskolánkat! Köszönjük!

A Feszty Alapítvány adószáma: 19151166-1-11