Beíratáshoz szükséges dokumentumok

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 •  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:
  • óvodai szakvélemény
  •  nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
  • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
   • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
   • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
   • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2    2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók) (óvodáknak kiadták)

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. ( Nkt. 91. §)

Diákigazolvány igénylése:

NEK (Nemzeti egységes kártyarendszer) adatlap, ami a diákigazolvány igényléséhez szükséges. A komáromi okmányirodában szerezhető be