Feszty Alapítvány Komárom

Székhelye: Feszty Árpád Általános Iskola, 2900 Komárom, Csillag ltp. 12/C.

Adószáma: 19151166-1-11

Az alapítvány célja:

Az alapítvány elsődleges feladatának tekinti, hogy az iskola valamennyi tanulóját mozgósítsa, érdekeltté tegye a nagyobb teljesítmények elérésére. Ennek érdekében tanulóink minél nagyobb számban készüljenek fel és vegyenek részt háziversenyeken, pályázatokon, városi versenyeken. Kapcsolódjanak be kutató munkákba, színház-látogatásokba, a szakköri tevékenységbe! Alapműveltségük növelése céljából tegyenek erőfeszítéseket a nagyobb tudás megszerzéséért!

Mindezekhez a tantestület tagjai és az iskolavezetés biztosítja a megfelelő körülményeket, versenyzési lehetőségeket.

A tanulók erkölcsi nevelésének magasabb szintű megvalósítása érdekében általános szabályozók szerinti viselkedést követelünk valamennyi tanulónktól.

Célunk még a hagyományteremtés, az iskola névadójának, munkásságának kutatása. Névadónk születésnapján – évente december utolsó tanítási napján – Feszty-nap rendezése díjkiosztással egybekötve.

Az alapítvány lehetőséget biztosít bármilyen felszerelés, eszköz vásárlására, amely az oktató munkát eredményesebbé teszi (szemléltető eszközök, számítógépek, könyvtárfejlesztés, audiovizuális eszközök).

Tanórán kívüli szabadidős programok támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tehetséges tanulókra (tanulmányi kirándulások, üdültetés, táboroztatás).

Kérjük Önöket, támogassák adójuk 1% – ával a Feszty Alapítvány Komáromot!

Adószámunk: 19151166-1-11

Köszönjük!