Iskolapszichológus

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

2018. szeptemberétől iskolapszichológus dolgozik iskolánkban. Tevékenységével, elérhetőségével kapcsolatban alább olvashatnak.

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

 Szabó Aranka Beáta vagyok, a Feszty Árpád Általános Iskola iskolapszichológusa.

2004-ben szereztem pszichológusi diplomát (alap-és mesterképzés), azóta folyamatosan képezve magam, dolgoztam gyermekvédelmi területen, egészségügyben és tanügyben. Ezen tapasztalatok birtokában láttam, hogy a problémákat jobb megelőzni, mint kezelni, az odafigyelés nem csupán az érintett gyereknek és családnak segít, hanem az osztály és iskolaközösség érdeke is.

Munkámmal szeretném támogatni tanulóink mentális jóllétét, segíteni a tanulásban, személyes fejlődésükben és a társas kapcsolataikban felmerülő nehézségek szembenézésében, illetve konzultációimmal támogatni kollégáim oktató-nevelő munkáját és a  a szülői szerep gyakorlását.

Noha szakmai nyelven „tanácsadói” munkát emlegetünk, nem adhatok konkrét tanácsokat, „recepteket”, hanem lehetőségeket, utakat mutatok,  segítek reflektálni  az egyéni döntések, helyzetek, magatartások, gesztusok végiggindolásában és az akadályok leküzdésére  célzott megfelelő  személyes erőforrások feltérképezésében.

A következőkben egy rövid hivatalos tájékoztató az iskolapszichológusi tevékenységről:

  •    Mivel foglalkozik az iskolapszichológus ?

Az iskolapszichológusok munkájának alapvető célja az iskola nevelő-oktató munkájának megsegítése és a gyermekek személyiségfejlődésének támogatása első sorban a primer prevenció (megelőzés) eszközeivel.

A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendeletben meghatározott iskolapszichológusi feladatok a következők:

► pszichológiai tanácsadás, segítő beszélgetés diákokkal egyéni formában;

► pszichológiai témájú csoport vagy osztályfoglalkozások vezetése;

 konzultáció pedagógusokkal;

► konzultáció, nevelési tanácsadás szülők részére;

► előforduló konfliktusok, krízisek kezelése .

Témakörök, amelyek kapcsán segíthet.:önismereti kérdések, hangulatváltozások, tanulási , beilleszkedési  és  indulatkezelési nehézségek, szorongás, pályaorientáció, valamint a fent említett konfliktusos vagy krízishelyzetek (pl. gyász, szülők válása, stb.)

  • Hogyan lehet eljutni hozzá?

Az iskolapszichológusi ellátás nem órarendszerű, hanem javaslat (szakértői véleményben, pedagógus által),  igény és megkeresés alapú, amelyhez 18 éven aluli tanulók esetében  írásban adott szülői hozzájárulás szükséges! (Kivételt képez a krízishelyzet, amikor  1 alkalomra ez mellőzhető.) Fontos azt is tudni, hogy az iskolapszichológusi  tanácsadói munka  nem  helyettesítheti  a pszichoterápiát, illetve a pszichiátriai kezelést, így  esettől függően a kliens továbbírányítható a megfelelő szakemberhez, továbbá minden  foglalkozásra a titoktartás elve  vonatkozik!

Az eredményes közös munkában bízva várom a megkereséseket az ebédlő sarkában található „Léleksimogató” szobában, valamint első önkéntes szülői konzultáció esetében a

pszichoszabea@gmail.com email címen,  időpontegyeztetés céljából.

Munkaidőm:

Hétfő:  9:00 – 16:00

Kedd:   8:00 – 16:00 / 14:00 – 16:00 tanulószobán a felsősöknél

Szerda:  9:00 – 16:00

Csütörtök:   9:00 – 17:00

Péntek:  ————————

                                                                    Üdvözlettel:

                                                                        Szabó  Aranka Beáta

                                                                              tanácsadó

                                                                          szakpszichológus, iskolapszichológus

 Komárom, 2018.09.07