Tájékoztató

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a  gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség  elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

 A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komáromi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.